Eszmei törekvéseink

Az IES (International Education Systems) küldetése, hogy „kiemelkedő színvonalú oktatást nyújtson nemzetközi kitekintésben”.  Célunk egy olyan ifjú generáció felnevelése, akik képesek arra, hogy cselekvő módon járuljanak hozzá egy jobb világ megteremtéséhez.

• A tanuló és a világa az iskola pedagógiájának és az egész létének mércéje, mely tiszteli, mint egyént, gondoskodik képességeinek felfedezéséről és azok teljes körű kibontakozásáról.
• Az iskola szabadon és szabadságra nevel. Elfogadja ezt a kihívást, és arra törekszik, hogy a tanuló felelősséget vállaljon a saját cselekedeteiért.    Az iskola nem tesz különbséget nemzeti, nemi, faji, ideológiai és vallási hovatartozás alapján.
• Az iskola fejleszti a tanuló szolidaritását. Értékeli a munkát, ami a személyiség fejlesztésének és értékelésének legfontosabb tényezője, mint a szociabilitás és a nem rivalizálás vagy a törtetés eleme.
• Az iskola emberi közösség, nyitott minden megszerzett oktatási tapasztalat felé, hogy sikerre vihesse célkitűzéseit.