Óvoda

Üdvözöljük a SEK óvodában!

sekpreschool

A családi életből az óvodai közösségbe kerülés nagy változás és egy fontos folyamat első lépése a gyermekek életében. Meggyőződésünk, hogy az Ön gyermeke a SEK Budapest óvodájában  örömmel és boldogan kezdi meg a felkészülést a tanulás egész életen át tartó folyamatára. Nálunk a SEK-ben fő célunknak tekintjük, hogy a szociális és érzelmi készségek fejlesztése mellett biztosítsuk az iskolába lépéshez szükséges ismeretek megszerzését  a kicsik számára.

Sokszínű, nemzetközileg kidolgozott programunk a készségekre és a magatartásformákra helyezi a hangsúlyt. Motiváló és integráló környezetben megvalósuló személyiségközpontú pedagógiai programunk figyelembe veszi az óvodás korú gyermekek érdeklődését és fejlődési szintjét, mindez jól szervezett, a gyermekek igényeihez alkalmazkodó napirend keretében történik.

Gyermeke elsajátíthatja a magyar és az angol nyelvet és megismerkedhet a spanyol nyelv alapjaival.

A külföldi, illetve kétnyelvű családok gyermekei saját kultúrájuk, hagyományaik ápolása mellett megismerkednek a magyar szokásokkal, a magyar nyelv alapjaival is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre; a zene, a mozgás, az ábrázolás segítségével fejlesztjük a gyermekek kreativitását.

A különböző sportfoglalkozások, pl. az úszás, a judo, labdajátékok fakultatív foglalkozásokon vehetők igénybe.

Az óvodai oktatás-nevelésben  magyar és angol óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, szakképzett nyelvtanárok, fejlesztő pedagógus és logopédus vesz részt.

A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az egyéni tájékoztató füzeteken keresztül gyermekük különböző területeken elért fejlődéséről, melyben az óvodások szociális és emocionális érettségéről adunk tájékoztatást. A családokkal együtt töltött programok, alkalmak, rendezvények újabb lehetőséget adnak a személyes kapcsolattartásra.

A felvételi beszélgetés  során azt mérjük fel, hogy a gyermek rendelkezik-e a korának megfelelő érettséggel és készségekkel, amelyekre a nevelés során szüksége lesz.